Cerrar

es | val   

AJUDES AL COMERÇ LOCAL PER A POTENCIAR I AFAVORIR L'ÚS DEL VALENCIÀ

Des del dia 01/06/2020 fins al dia 31/07/2020

Hasta el viernes, 31 de julio de 2020

Centro de Empleo y Desarrollo del Ajuntament de Quart de Poblet

Centro de Empleo y Desarrollo del Ajuntament de Quart de Poblet

Publicado el lunes, 01 de junio de 2020 a las 18:00

OBJECTIU

La present convocatòria té com a objecte afavorir la recuperació i promoció del valencià en el comerç local. Per a concedir les ajudes es tindran en compte les actuacions realitzades en els següents àmbits: El rètol publicitari del comerç, se situarà en un lloc visible des de la via pública, rètol exterior de vehicles d'empresa, pàgines Web per a publicitat i promoció del comerç, fullets, targetes i altres mitjans de divulgació, merchandising, publicitat en mitjans de comunicació (ràdio, televisió, premsa, etc.)

QUANTÍA

La quantia màxima de la subvenció podrà ser fins a 600.-euros i, mai superior al fi de la subvenció regulada en les presents bases.

DIRIGIT A

Persones, físiques o jurídiques del comerç local, ja creat o de nova creació, que vullga adherir-se a la normalització i promoció de l'ús del valencià, ubicats dins del nucli urbà del municipi de Quart de Poblet, i que tinguen menys de 10 treballadors/es, i que complisquen els requisits contemplats en l'apartat 4 de les bases.

REQUISITS

  • Dades identificatives del comerç, en els quals haurà de constar el número de CIF o NIF, la localitat, l'adreça a l'efecte de notificació, correu electrònic i número de telèfon.
  • Detall de la despesa efectuada amb la suma total i la/s factura/as.
  • Dues fotografies del rètol o en cas de pàgina web, una impressió original que mostre la web i indicació de l'adreça electrònica.
  • Breu explicació del projecte de retolació exterior i/o de vehicles, i dels productes i serveis oferits per aquesta.
  • Documentació acreditativa de la persona sol·licitant (NIF-NIE). Dades identificatives de la persona sol·licitant, número del DNI i l'acreditació sobre la capacitat de representació si escau.
  • Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (model 036 o 037).
  • Certificat d'estar al corrent de pagament amb l'Agència Estatal Tributària.
  • Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

SOL·LICITUD

  • Registre General d'Entrada de l'Ajuntament (Plaça del País Valencià núm. 1).
5
visitas hoy 2 · visitas total 853

Usuario: AdmonVlc

Empresa: Centro de Empleo y Desarrollo del Ajuntament de Quart de Poblet

Canal: CEEI Valencia

Fecha publicación: 01/06/2020 18:00

Url: https://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=8&n=21914

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio.
Al continuar con la navegación consideramos que aceptas su uso y nuestra política de cookies.

Aceptar